Regulamin strony

Regulamin witryny www.heinz.pl

Aktualizacja 1 styczeń 2014r.

1. Postanowienia ogólne

a. Właścicielem i twórcą strony internetowej Heinz.pl zwaną dalej „witryną”, jest HJ Heinz Polska sp. z o.o., Pudliszki, ul. Fabryczna 7, 63-840 Krobia

b. Wszelkie informacje zawarte na witrynie Heinz.pl należą do HJ Heinz Polska sp. z o.o. i stanowią jej własność.

c. Przed rozpoczęciem korzystania z witryny heinz.pl należy zapoznać się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności oraz Plityki plików cookie Postanowienia określają podstawowe zasady korzystania z witryny heinz.pl przez Użytkownika.

2. Definicje

a. Witryna – strona internetowa Heinz.pl pod adresem www.heinz.pl

b. Regulamin i polityka prywatności- niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują (tzn polityka plików cookie). Korzystanie z tej witryny Heinz.pl oznacza akceptację obydwu dokumentów.

c. Użytkownik – osoba odwiedzająca witrynę Heinz.pl 

3. Zasady korzystania z witryny heinz.pl

Korzystając z witryny internetowej Heinz.pl użytkownik tym samym akceptuje niniejszy regulamin i politykę prywatności oraz politykę plików cookie.

4. Zbieranie i wykorzystanie danych osobowych

a. Z witryny Heinz.pl właściciel strony nie zbiera żadnych danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, wiek, płeć, czy miejsce zamieszkania.

b. Tym samym właściciel strony nie gromadzi, nie zbiera, nie przetwarza, nie udostępnia i nie przekazujemy nigdzie żadnych danych osobowych.

c. Jeśli nastąpi konieczność zbierania danych osobowych z niniejszej witryny heinz.pl, na witrynie pojawią się odpowiednie zapisy w Regulaminie i Polityce Prywatności. Wówczas także właściciel strony dołoży wszelkie starań aby dane dostały (przy pełnym przestrzeganiu).

5. Własność intelektualna i prawa autorskie

a. Elementy witryny Heinz.pl takie jak logo, treści, znaki graficzne, nazwy, zdjęcia czy rysunki zamieszczone na witrynie Heinz.pl stanowią jej własność intelektualną i są chronione prawami autorskimi należącymi do HJ Heinz Polska  sp. z o.o. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oraz pozostałych elementów witryny Heinz.pl jest zabronione. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, przesyłanie, modyfikowanie, zmienianie, wyświetlanie, publikowanie, drukowanie, dystrybuowanie w celach komercyjnych wyżej wymienionych elementów będących własnością HJ Heinz Polska SA lub innego podmiotu ujawniającego swoje własności intelektualne na witrynie heinz.pl i posiadającego do tego prawa autorskie. W przypadku, gdyby istniała taka możliwość, zostanie to jasno wskazane na witrynie Heinz.pl. Witryna Heinz.pl może być więc wykorzystywana jedynie do celów własnej, prywatnej rozrywki i informacji.

Jeśli na witrynie będą zawarte elementy nie należące do  HJ Heinz Polska sp. z o.o. będzie to jasno wskazane np. wtyczka społecznościowa Facebook, przepisy kulinarne blogerów. 

6. Bezpieczeństwo korzystania z witryny przez dzieci

a. Właściciel strony dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy korzystający witryny Heinz.pl mieli poczucie bezpieczeństwa. Dlatego czynimy wszystko, żeby informacje tutaj zawarte i nam przekazywane były używane tylko zgodnie ze swoim przeznaczeniem, przestrzegając zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. 97.133.883 z późniejszymi zmianami.

b. Niektóre sekcje naszych stron internetowych są skierowane w całości lub częściowo do dzieci poniżej 16 i/lub 18 roku życia np. przepisy kulinarne dla dzieci. Dzieci poniżej 16, a w niektórych systemach prawnych poniżej 18 roku życia są zobowiązane poinformować swoich rodziców oraz uzyskać ich zgodę na udział lub korzystanie z usług witryny. Nie prosimy nigdzie o podanie danych osobowych dzieci ani innych użytkowników witryny

c. Za zgodą użytkownika możemy także automatycznie gromadzić dodatkowe informacje na temat odwiedzin jego dziecka na naszej stronie internetowej. Więcej szczegółów przedstawiono w Polityce plików cookie. 

7. Inne strony internetowe

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron, które leżą poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszym Regulaminem i  Polityką prywatności. W razie uzyskania przez użytkownika dostępu do innych stron przy użyciu załączonych linków, operatorzy takich stron mogą gromadzić jego dane osobowe, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich odpowiednią polityką prywatności, która może różnić się od naszej. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez takie strony w odniesieniu do prywatności lub gromadzenia danych i zachęcamy użytkowników do czytania wszystkich obowiązujących warunków i oświadczeń na temat prywatności w momencie wejścia na takie strony.

8. Przesyłanie informacji i materiałów

Uprzejmie informujemy, że wszelkie materiały przesłane do HJ Heinz Polska sp. z o.o. drogą e-maliową lub pocztową zawierające: treści niezgodne z prawem, stanowiące groźbę, oszczercze, pornograficzne, bluźniercze itp. mogą zostać przez nas przekazane odpowiednim organom ścigania.

9. Informowanie o zmianach

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana. W takiej sytuacji zmiany zostaną przedstawione na niniejszej stronie internetowej, którą należy regularnie odwiedzać, by uzyskać aktualne informacje na temat naszej Polityki prywatności.

10. Dane rejestracyjne spółki i dane kontaktowe

HJ Heinz Polska sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, Pudliszki 63-840 Krobia

Działalność zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000491355 NIP: 696-10-01-802, kapitał zakładowy 90 786 880zł (opłacony w całości).

W przypadku pytań prosimy kontaktować się za pomocą formularza kontaktowego na witrynie w zakładce „kontakt” lub na adres firma@heinz.pl lub HJ Heinz Polska sp. z o.o / Oddział Warszawa, Al. Wilanowska 212, 02-765 Warszawa.

 

 


Ten serwis korzysta z plików cookie, używamy ich do monitorowania ruchu na naszej strony.Dowiedz się więcej