Polityka prywatności

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Data aktualizacji 1 stycznia 2014r.

 

§ 1. Bezpieczeństwo korzystania z witryny HEINZ.PL

Dokładamy wszelkich starań, aby użytkownicy korzystający witryny heinz.pl oraz heinz.com.pl zwanych dalej HEINZ.PL mieli poczucie bezpieczeństwa. Dlatego czynimy wszystko, żeby dane osobowe były jak najlepiej chronione i nie zostały wykorzystane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.

§ 2. Zbieranie danych osobowych

Z witryny HEINZ.PL zbieramy dane osobowe takie jak:

·       Imię

·       Nazwisko

·       Adres e-mail

§ 3. Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe wykorzystywane są w celach marketingowych przez firmę HJ Heinz Polska sp. z o.o. oraz spółki z nią współpracujące. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe, które podaliście nam Państwo dobrowolnie. Dane te są wykorzystywane do odpowiedzi na zapytania i prośby przesyłane e-mailem.

§ 4. Udostępnianie i przekazywanie danych

HJ Heinz Polska sp. z o.o. ani firmy z nią współpracujące nie będą nigdy udostępniać, sprzedawać ani wymieniać Państwa danych osobowych pozostawianych na witrynie HEINZ.PL , z wyjątkiem zobowiązań prawnych normowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych czy innych instytucji państwowych. W przypadku gdyby HJ Heinz Polska sp. z o.o. miały zamiar udostępniać, sprzedawać czy zbywać Państwa dane osobowe, odpowiednia informacja zostanie Państwu zakomunikowana w momencie pozostawienia Państwa danych osobowych przy równoczesnym wyrażeniu zgody na takie działanie.

§ 5. Zabezpieczenia

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe i inne informacje zebrane z witryny HEINZ.PL były jak najlepiej zabezpieczone i nie odstały się w niepowołane ręce. Z najwyższą starannością przestrzegamy zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. 97.133.883 z późniejszymi zmianami.

Korzystając z witryny HEINZ.PL akceptujecie Państwo warunki witryny HEINZ.PL zawarte w regulaminie witryny oraz z niniejszego Oświadczenia o zachowaniu poufności. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z jakimkolwiek punktem tychże dwóch dokumentów, prosimy nie odwiedzać tej witryny i nie pozostawiać na niej żadnych danych osobowych.

§ 6. Przesyłanie informacji i materiałów

Uprzejmie informujemy, że wszelkie materiały przesłane do HJ Heinz Polska sp. z o.o. drogą e-maliową lub pocztową zawierające: treści niezgodne z prawem, stanowiące groźbę, oszczercze, pornograficzne, bluźniercze itp. Mogą zostać przez nas przekazane odpowiednim organom ścigania.

§ 7. Własność intelektualna i prawa autorskie

Elementy witryny HEINZ.PL takie jak logo, treści, znaki graficzne, nazwy, zdjęcia czy rysunki zamieszczone na witrynie HEINZ.PL stanowią jej własność intelektualną i są chronione prawami autorskimi należącymi do HJ Heinz Polska sp. z o.o. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oraz pozostałych elementów witryny HEINZ.PL jest surowo karane. Zabronione jest kopiowanie, przesyłanie, modyfikowanie, zmienianie, wyświetlanie, publikowanie, drukowanie, dystrybuowanie w celach komercyjnych wyżej wymienionych elementów będących własnością HJ Heinz Polska sp. z o.o. lub innego podmiotu ujawniającego swoje własności intelektualne na witrynie HEINZ.PL i posiadającego do tego prawa autorskie. W przypadku, gdyby istniała taka możliwość, zostanie to jasno wskazane na witrynie HEINZ.PL. Witryna HEINZ.PL może być więc wykorzystywana jedynie do celów własnej, prywatnej rozrywki i informacji.

§ 8.  Polityka dotycząca strony internetowej i plików cookie

 Za niniejszą stronę odpowiada spółka H.J. Heinz Polska S.A., która pełni także funkcję kontrolera danych. Poważnie traktujemy prywatność wszystkich użytkowników naszej strony internetowej. Niniejsza Polityka prywatności określa praktyki dotyczące przetwarzania danych stosowane w procesie korzystania przez użytkowników z naszej strony internetowej oraz innych sieci komunikacji elektronicznej oferowanych przez H.J. Heinz Polska S.A. Niniejszą politykę należy czytać w powiązaniu z Warunkami, których część stanowi. Ewentualne żądania dotyczące danych osobowych oraz zapytania odnoszące się do niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres firma@pl.hjheinz.com lub HJ Heinz Polska sp. z o.o. Al. Wilanowska 212 02-765 Warszawa.

1)     Gromadzone dane

Zgodnie z ogólną polityką zaprojektowaliśmy nasze strony internetowe, tak aby zminimalizować liczbę gromadzonych danych osobowych i wymagać jedynie takich danych, jakie są niezbędne, by zapewnić odwiedzającym skuteczny udział w organizowanych przez nas aktywnościach i zdarzeniach.

Korzystając z usług na naszej stronie internetowej i/lub akceptując niniejszą politykę, użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów określonych w niniejszej Polityce. by chronić dane użytkowników zarówno w trybie online, jak i offline, wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Większość danych gromadzonych przez nas w momencie odwiedzenia niniejszej strony przez użytkownika nie pozwala na jego identyfikację. Na przykład automatycznie śledzimy takie informacje, jak usługodawca internetowy, skrócony adres IP, wersja przeglądarki oraz system operacyjny użytkownika. Informacje te wykorzystujemy w procesie monitorowania wyników strony, stosowania funkcji i usług, tendencji dotyczących ruchu i rozkładu demograficznego użytkowników, a także wersji przeglądarek, by usprawniać naszą stronę internetową i usługi oraz dostosowywać je do zainteresowań użytkowników. Dane będą sumowane, co oznacza, że nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników, chyba że sami podadzą swoją tożsamość.

Możemy także automatycznie gromadzić dodatkowe informacje o wizytach użytkowników na naszej stronie. Więcej szczegółów na ten temat przedstawiono poniżej, w części zatytułowanej „Zastosowanie plików cookie”.

2)     Dzieci

Niektóre sekcje naszych stron internetowych są skierowane w całości lub częściowo do dzieci poniżej 16 i/lub 18 roku życia. Dzieci poniżej 16, a w niektórych systemach prawnych poniżej 18 roku życia są zobowiązane poinformować swoich rodziców oraz uzyskać ich zgodę na udział lub korzystanie z usług w sieci.

Jeżeli dziecko mające mniej niż 16 lat lub w niektórych systemach prawnych mniej niż 18 lat złoży wniosek o udział w aktywnościach oferowanych na stronie internetowej lub otrzyma inne oferowane tutaj usługi, możemy być zobowiązani poprosić takie dziecko o przekazanie danych umożliwiających jego identyfikację, takich jak nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, hobby, a także informacji o jego zainteresowaniach i użytkowaniu różnych produktów, programów i usług. Nie żądamy od dziecka ujawnienia większej liczby informacji niż jest to w uzasadniony sposób konieczne, by dziecko takie mogło uczestniczyć w interesujących je aktywnościach.

Za każdym razem, gdy dziecko jest proszone o podanie danych umożliwiających identyfikację, prosimy, aby dane takie przekazali rodzice. Następnie zapewniamy rodzicowi możliwość wyrażenia zgody lub wycofania wpisu albo wniosku i usunięcia danych dziecka z bazy danych. Jeżeli rodzic wyrazi zgodę na wpis lub uczestnictwo dziecka, nie będziemy wykorzystywać danych osobowych w celach innych niż realizacja promocji lub udział w określonej aktywności.

Za zgodą użytkownika możemy także automatycznie gromadzić dodatkowe informacje na temat odwiedzin jego dziecka na naszej stronie internetowej. Więcej szczegółów przedstawiono poniżej, w części zatytułowanej „Zastosowanie plików cookie”.

Po właściwej identyfikacji każdy rodzic może sprawdzić dane osobowe pobrane przez nas od jego dziecka, jeżeli nadal posiadamy tego typu dane w naszej bazie danych. Więcej szczegółów przedstawiono poniżej, w części zatytułowanej „Prawo dostępu”.

3)     Dane osobowe pozostałych użytkowników

Na niektórych stronach internetowych użytkownik może poprosić o wysłanie pozycji, produktów lub informacji bezpośrednio do innych odbiorców lub może zostać poproszony o przekazanie informacji o swoich przyjaciołach i członkach swojej rodziny, którzy jego zdaniem mogą być zainteresowaniami naszą ofertą produktów lub usług. Istnieje możliwość, że użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwiska, adresu pocztowego, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu takich osób. Tego typu informacje można nam przekazać dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody właściwej osoby na ujawnienie odpowiednich danych.

4)     W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?

Wszystkie dane osobowe dotyczące użytkownika będą wykorzystywane przez nas zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą Polityką prywatności.

Dane osobowe zgromadzone poprzez niniejszą stronę internetową przetwarzamy w celach związanych z obsługą usług zamówionych przez użytkowników oraz zapytań i wniosków użytkowników, dostarczaniem i personalizacją naszych usług, administrowaniem rejestrami członkowskimi, do których użytkownik zgodził się przyłączyć, przeprowadzaniem kampanii z zakresu badań rynku. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celach administracyjnych oraz w celu usprawnienia strony internetowej w przyszłości, tak by spełniała potrzeby użytkowników.

Ponadto dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane do oferowania dodatkowych informacji o naszych pozostałych produktach, programach, usługach, promocjach lub ofertach, które odpowiadają usługom wcześniej zamówionym przez użytkownika i które naszym zdaniem mogą go zainteresować. Jednak, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo, zawsze prosimy o uprzednią wyraźną zgodę użytkownika na tego typu działania. Wyżej wspomniany komunikat zawiera instrukcję, w jaki sposób można zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji lub usług.

Od czasu do czasu możemy organizować na naszej stronie internetowej losowanie nagród i konkursy oraz możemy kontaktować się z użytkownikami, pod warunkiem uzyskania ich wyraźnej zgody, jeżeli zgoda taka jest wymagana, by poinformować ich o dostępnych losowaniach nagród i konkursach. Udział w losowaniach i konkursach jest w pełni dobrowolny i użytkownik nie ma obowiązku w nim uczestniczyć. Jeżeli użytkownik zgłosi swój akces, zalecamy przeczytanie i wydrukowanie warunków odpowiedniego losowania nagród lub konkursu, ponieważ mogą one zawierać dodatkowe informacje na temat możliwości wykorzystania danych użytkownika w związku z konkretnym losowaniem lub konkursem. Jeżeli użytkownik zgłosi swój akces, może mieć pewność, że przekazane przez niego dane osobowe będą przez nas traktowane zgodnie z takimi samymi wysokimi standardami, jak wszystkie pozostałe dane osobowe.

Zawsze poszukujemy sposobów poprawy oferowanych produktów i usług. W tym celu możemy kontaktować się z użytkownikami, by uzyskać ich opinie i poglądy, pod warunkiem że użytkownik wyrazi na to zgodę. Udział w tego typu badaniach jest w pełni dobrowolny.

Jeżeli użytkownik zechce uzyskać dostęp do swoich danych, sprostować lub anulować je i/lub wyrazić swój sprzeciw przeciwko ich wykorzystaniu w dowolny sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności i/lub sprzeciwić się naszym kontaktom przy użyciu wyżej opisanych środków, powinien skorzystać z formularza kontaktowego lub skierować swoje uwagi na adres firma@pl.hjheinz.com lub HJ Heinz Polska sp. z o.o. Al. Wilanowska 212, 02-765 Warszawa.

5)     Dane osobowe dzieci

Jeżeli rodzic zezwoli swojemu dziecku na wpis lub udział, nie będziemy wykorzystywać danych osobowych w żadnym innym celu niż realizacja promocji lub uczestnictwo w określonej aktywności. Nie przekazujemy danych dzieci stronom trzecim (poza agentami lub wykonawcami dostarczającymi usługi), chyba że zostało to przez nas wyraźnie zaznaczone w zawiadomieniu skierowanym do rodzica oraz jednoznacznie opisaliśmy, z kim i w jakim celu dzielimy się takimi danymi, a rodzice wyrazili na to zgodę. Dane dzieci usuwamy z naszej bazy danych w odpowiednim czasie po zakończeniu promocji, chyba że i o ile zezwala na to obowiązujące prawo rodzic wyraził zgodę na zachowanie takich danych w naszych rejestrach.

6)     Zastosowanie plików cookie

Nasze strony internetowe korzystają z plików cookie, w tym plików cookie stron trzecich, takich jak pliki opisane w poniższej tabeli. Pliki cookie stron trzecich gromadzą informacje dla nas i dla żadnego innego podmiotu. Cookie to mały plik (z reguły składający się z liter lub liczb) pobierany na urządzenie (np. komputer osobisty lub urządzenie przenośne, takie jak laptop, iPhone, iPad, Android lub smart phone), który przechowuje informacje na twardym dysku/dysku flash lub w przeglądarce użytkownika, dzięki czemu nasza strona internetowa może rozpoznać użytkownika, jako ponownego gościa i dostosować sposób użytkowania naszej strony do jego preferencji w momencie dostępu. Na naszych stronach internetowych stosowane są następujące pliki cookie:

I.               Pliki cookie firmy HJ Heinz

 Nazwa pliku cookie

 

Cel

 

Zatrzymanie

 

BIGipServer

 

 

cookie ten jest odpowiedzialny za kodowanie adresu oraz portu serwera np: 10.1.1.100 = 0x0A. 0x01. 0x01. 0x64

 

 


ASP.NET_SessionId

Strona internetowa Heinz została zaprogramowana w ASP.Net. Technologia ASP.Net umożliwia tymczasowe przechowywanie informacji wymaganych przez stronę w czasie wizyty użytkownika, tj. w czasie „sesji”. Aby mieć pewność, że strona wie, które informacje przechowywane w trakcie sesji należą do którego użytkownika, przeglądarka użytkownika przechowuje odpowiedni identyfikator.

Nie, plik cookie jest usuwany automatycznie w momencie zamknięcia przeglądarki.

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

System zarządzania treścią strony internetowej (Sitecore, w skrócie SC) śledzi sekcje i strony przeglądane w trakcie odwiedzin na stronie, z uwzględnieniem kolejności otwierania. Identyfikator przechowywany w tym pliku cookie służy rozpoznaniu różnych użytkowników. (Losowo generowany identyfikator przypisywany użytkownikowi, aby pomóc w identyfikacji odwiedzin w sesji na stronie). Tego typu dane są wykorzystywane przez firmę Heinz do opracowania statystyk użytkowników oraz poprawy treści prezentowanych na stronie.

Nie, plik cookie jest usuwany automatycznie w momencie zamknięcia przeglądarki.

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

System zarządzania treścią strony internetowej (Sitecore, w skrócie SC) śledzi powracających użytkowników i ich odwiedziny na stronie. Identyfikator przechowywany w tym pliku cookie służy rozpoznaniu powracających użytkowników. Tego typu dane są wykorzystywane przez firmę Heinz do opracowania statystyk użytkowników oraz poprawy treści prezentowanych na stronie.

 

Tak, wygasa w rok po utworzeniu.

 heinzpl#lang Ten plik cookie przechowuje język, który użytkownik wybrał w oknie wyboru języka pierwotnego. Ma zastosowanie tylko w przypadku stron internetowych w wielu językach. Po powrocie do strony internetowej, ekran wyboru języka nie będzie już pokazany użytkownikowi, otrzyma on stronę w swoim preferowanym języku. Obok ekranu wyboru języka, plik ten jest również wykorzystywany do wyświetlania innych funkcji dostępnych w wielu językach, w języku preferowanym. Nie, plik cookie jest usuwany automatycznie w momencie zamknięcia przeglądarki.
 Sitelanguage_pl Ten plik cookie przechowuje język, który użytkownik wybrał w oknie wyboru języka pierwotnego. Ma zastosowanie tylko w przypadku stron internetowych w wielu językach. Po powrocie do strony internetowej, ekran wyboru języka nie będzie już pokazany użytkownikowi, otrzyma on stronę w swoim preferowanym języku. Obok ekranu wyboru języka, plik ten jest również wykorzystywany do wyświetlania innych funkcji dostępnych w wielu językach, w języku preferowanym. Nie, plik cookie jest usuwany automatycznie w momencie zamknięcia przeglądarki.

 

II. Pliki cookie stron trzecich

Nazwa pliku cookie

 

Cel

 

Zatrzymanie

 

datr

 

Plik ‘datr’ jest tworzony przez Facebook, gdy użytkownik odwiedza stronę facebook.com (z wyjątkiem społecznych plugin iframes). Plik ten pomaga Facebook’owi w identyfikacji podejrzanych czynności związanych z logowaniem oraz zapewnia bezpieczeństwo użytkowników. Na przykład Facebook stosuje go, by oflagować wątpliwe czynności, takie jak nieudane próby logowania i próby tworzenia wielu kont spamowych.

 

Nie

 

lu

 

Plik ‘lu’ jest tworzony przez Facebook i pomaga chronić użytkowników korzystających z komputerów publicznych poprzez wprowadzanie niewielkich zmian w formularzu logowania, umożliwiających na przykład odhaczenie opcji „keep me logged in”.

 

Nie

 

fr

 

Plik ‘fr’ jest tworzony przez Facebook

 

wygasa po miesiącu

 

 

III. Google Analytics

Strona korzysta z Google Analytics, analitycznej usługi sieciowej dostarczanej przez niezależną firmę („Google”). Google Analytics instaluje pliki cookie, by przeanalizować, w jaki sposób strona jest wykorzystywana. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do zdefiniowania sesji użytkownika, a także przedstawienia szeregu kluczowych funkcji w raportach Google Analytics. Google Analytics tworzy lub aktualizuje pliki cookie wyłącznie do gromadzenia danych wymaganych w raportach. Ponadto Google Analytics stosuje tylko pliki cookie strony zawierającej umowę. Oznacza to, że wszystkie pliki cookie tworzone przez Google Analytics dla domeny użytkownika przesyłają dane wyłącznie do serwerów dla domeny użytkownika. W ten sposób w rzeczywistości pliki Google Analytics stają się osobistą własnością domeny strony użytkownika, a dane nie mogą zostać zmienione ani odzyskane przez żadną usługę na innej domenie.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat wizyty użytkownika na naszych stronach internetowych oraz aktualnego adresu IP użytkownika są przekazywane przez przeglądarkę użytkownika do Google i będą przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Firma Google będzie wykorzystywać takie informacje w naszym imieniu w celu oceny wykorzystania niniejszej strony, opracowania raportów na temat jej aktywności oraz dostarczania nam innych usług związanych z aktywnością strony i wykorzystaniem internetu. Adres IP gromadzony poprzez Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu firmy Google. Użytkownik może wyłączyć lub zablokować pliki cookie firmy Google, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Jednak po dokonaniu takiego wyboru, nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności naszych stron internetowych. Użytkownik może pobrać i zainstalować Google Analytics Opt-out Browser Add-on dostępny na stronie Google. Należy zauważyć, że nasza strona stosuje Google Analytics przy użyciu metody „anonymizeIp”, a adres IP użytkownika jest obcięty o ostatni oktet przed jego przechowaniem, by uniknąć identyfikacji.

 

 Nazwa pliku cookie

Nazwa pliku cookie

 

Cel

 

Zatrzymanie

 

__utma

 

Ten plik cookie jest z reguły wpisany w przeglądarkę po pierwszej wizycie na naszej stronie z danej przeglądarki. Jeżeli plik został usunięty przez operatora przeglądarki, a przeglądarka ta później odwiedzi naszą stronę, wpisywany jest nowy plik cookie __utma o innym unikalnym ID. Plik ten jest stosowany, by określić unikalnych użytkowników odwiedzających daną stronę, i jest aktualizowany za każdym razem, gdy strona jest przeglądana. Ponadto plik ten posiada unikalne ID, które Google Analytics stosuje jako dodatkowe zabezpieczenie, by zapewnić zarówno ważność, jak i dostępność pliku.

 

Tak, 2 lata po utworzeniu/ aktualizacji.

 

__utmb

 

Ten plik cookie jest wykorzystywany do tworzenia i kontynuowania sesji użytkownika na naszej stronie. Gdy użytkownik przegląda stronę, kod Google Analytics podejmuje próbę aktualizacji tego pliku cookie. Jeżeli go nie znajdzie, wpisywany jest nowy plik i tworzona jest nowa sesja. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza inną część naszej strony, plik ten jest aktualizowany i traci ważność po 30 minutach, tj. kontynuuje pojedynczą sesję tak długu, jak długo trwa aktywność użytkownika w 30-minutowych odstępach czasu. Ten plik cookie wygasa, gdy użytkownik zrobi przerwę na stronie na czas dłuższy niż 30 minut. Domyślną długość sesji użytkownika można zmienić metodą _setSessionCookieTimeout.

Tak, 30 minut od utworzenia/ aktualizacji.

 

__utmz

 

Ten plik cookie przechowuje typ polecenia stosowany przez użytkownika, by uzyskać dostęp do naszej strony, przy użyciu metody bezpośredniej, linku, wyszukiwania internetowego lub takiej kampanii, jak ogłoszenie lub link wysłany pocztą elektroniczną. Jest on stosowany do obliczania ruchu wyszukiwarki, kampanii reklamowych oraz nawigacji w ramach naszej strony. Jest on aktualizowany za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę.

 

Tak, 6 miesięcy po utworzeniu/ aktualizacji. 6 miesięcy po utworzeniu/ aktualizacji.

 

__utmc

 

Ten plik cookie przechowuje informacje o sesji, weryfikuje czy użytkownik był już wcześniej na stronie

 

wygasa po zamknięciu sesji (przeglądarki www)

 

WS_pecr-ga_cookie

 

Przechowuje informacje o zgodzie użytkownika na otrzymywanie plików cookies.

 

wygasa po zamknięciu sesji (przeglądarki www)

 

WS_pecr-ga_cookie_perm

 

Przechowuje wybór użytkownika dt. otrzymywania plików cookies z bieżącej strony www.

 

Tak, 12 miesięcy

 

 

Pliki cookie są przydatne, ponieważ pozwalają rozpoznać użytkownika, gdy odwiedza nasze strony internetowe, dzięki czemu na przykład użytkownik nie musi ponownie wprowadzać swojego hasła i identyfikatora użytkownika w przypadku każdej wizyty na stronie.

Pliki cookie mogą być także wykorzystywane do oznaczenia stron odwiedzanych przez użytkownika oraz wybranych przez niego preferencji. Dzięki temu możemy wzbogacić swoje doświadczenie i wprowadzić usprawnienia na naszych stronach.

Możemy także stosować pliki cookie do kompilacji anonimowych danych statystycznych na temat naszych wzorców przeglądania i gromadzenia informacji o aktywności użytkowników na naszych stronach internetowych w trybie online („analityczne pliki cookie”). Przy takim wykorzystaniu plików cookie, użytkownik nie będzie osobiście identyfikowany, a gromadzone informacje będą wykorzystywane wyłącznie w sumie dla celów sprawozdawczych.

Więcej informacji na temat plików cookie można uzyskać na stronie www.whatarecookies.com

Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji plików cookie, a większość przeglądarek zezwala na ich odrzucenie. Aby uzyskać informację, jak to zrobić, należy sprawdzić menu pomocy w swojej przeglądarce lub skontaktować się ze swoim administratorem systemu. Jeżeli chodzi o stwierdzenie „nieobowiązkowy”, należy zauważyć, że żaden z plików cookie na naszych stronach internetowych nie jest ściśle „obowiązkowy”. Użytkownik nie ma obowiązku zaakceptować żadnego tego typu pliku, jednak – jak wyjaśniono powyżej – może to mieć wpływ na sposób korzystania z tych stron. Jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo, użytkownik zostanie poproszony o wydane swojej wyraźnej zgody na stosowanie plików cookie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce dotyczącej prywatności i plików cookie w momencie pierwszego dostępu do strony internetowej, a także gdy wprowadzimy na stronach nowe pliki cookie.

7)     Ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone poprzez stronę internetową mogą zostać ujawnione innym firmom w ramach naszej grupy spółek, następcom prawnym naszej działalności oraz dostawcom, których zatrudniamy do przetwarzania danych w naszym mieniu, jednak wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Lista spółek naszej grupy jest udostępniana na życzenie. Możemy także ujawniać dane osobowe użytkowników dystrybutorom naszych produktów i usług, a także usługodawcom i podwykonawcom zatrudnionym do realizacji funkcji w naszym imieniu lub dostawy dla nas usług, takich jak magazynowanie i dostawa, marketing i reklama, przetwarzanie kart kredytowych i danych, rozwój oprogramowania, hosting i zarządzanie stronami internetowymi, usługi informatyczne i biurowe; usługi prawne, księgowe, audytowe i inne profesjonalne usługi, a także innych usług związanych z naszą działalnością. Wszyscy usługodawcy i podwykonawcy, którzy działają w naszym imieniu, na mocy zawartych umów zobowiązują się nie gromadzić, nie wykorzystywać ani nie ujawniać danych osobowych w żadnym celu innym niż wypełnienie powyższych funkcji w naszym imieniu lub dostarczenie nam usług albo zgodnie z innymi wymogami prawa.

Powyższe strony mogą znajdować się poza krajem zamieszkania użytkownika, w tym także poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w którym to przypadku podejmiemy wszelkie konieczne kroki wymagane zgodnie z obowiązującym prawem, aby zapewnić właściwą ochronę danych osobowych.

Może istnieć konieczność ujawnienia umożliwiających osobistą identyfikację danych stronom zewnętrznym, jeżeli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na wnioski prawne, na przykład nakazy sądowe, wezwania do sądu lub konkretne żądania organów ochrony porządku publicznego.

Możemy także wykorzystywać i ujawniać dane łącznie (aby uniemożliwić identyfikację konkretnych osób) w marketingowych i strategicznych celach rozwojowych.

8)     Inne strony internetowe

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron, które leżą poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. W razie uzyskania przez użytkownika dostępu do innych stron przy użyciu załączonych linków, operatorzy takich stron mogą gromadzić jego dane osobowe, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich odpowiednią polityką prywatności, która może różnić się od naszej. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez takie strony w odniesieniu do prywatności lub gromadzenia danych i zachęcamy użytkowników do czytania wszystkich obowiązujących warunków i oświadczeń na temat prywatności w momencie wejścia na takie strony.

 

9)     Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo prosić o kopię znajdujących się w naszym posiadaniu danych osobowych (za którą możemy naliczyć niewielką opłatę, jeżeli zezwala na to obowiązujące prawo) oraz skorygować ewentualne nieprawidłowości, a także skorzystać z prawa do anulowania, sprostowania i/lub wyrażenia sprzeciwu. By uzyskać kopię znajdujących się w naszym posiadaniu danych osobowych, należy skontaktować się z firma@pl.hjheinz.com lub HJ Heinz Polska sp. z o.o. Al. Wilanowska 212 02-765 Warszawa. Ponadto użytkownik ma prawo prosić o informacje na temat celów, źródeł i logiki przetwarzania danych.

10)  Informowanie o zmianach

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana. W takiej sytuacji zmiany zostaną przedstawione na niniejszej stronie internetowej, którą należy regularnie odwiedzać, by uzyskać aktualne informacje na temat naszej Polityki prywatności.

 

Dane rejestracyjne spółki

HJ Heinz Polska sp. z o.o.

ul. Fabryczna 7, Pudliszki

63-840 Krobia

Działalność zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000491355 NIP: 696-10-01-802, kapitał zakładowy 90 786 880zł (opłacony w całości)

Ten serwis korzysta z plików cookie, używamy ich do monitorowania ruchu na naszej strony.Dowiedz się więcej